Trainingen

Wilt u de optimale combinatie van tijdsbesteding en resultaat van én voor uw medewerkers? CORBO Opleiding ontwikkelt en verzorgt voor uw bedrijf de juiste training op maat.

Voor wie zijn onze trainingen bestemd? Wij focussen ons voornamelijk op de volgende doelgroepen: after sales managers, serviceadviseurs, servicemanagers en werkplaatschefs. Maar we verwelkomen ook verkoopadviseurs, verkoopmedewerkers en magazijnmanagers bij de trainingen.

Om deze trainingen zo efficiënt mogelijk te maken wordt er gebruikgemaakt van blended learning. Dit is een combinatie van klassikaal onderwijs en online bijeenkomsten door middel van Virtual Classroom Trainingen (VCT’s). Indien gewenst kunnen de trainingen gecombineerd worden met coaching

Trainingen 3

Wij verzorgen de volgende trainingen:

 • Upselling
 • Organiseren en uitvoeren van interne audits
 • Werken met een kwaliteitssysteem
 • Professionele communicatie
 • Leidinggeven
 • Timemanagement
 • Werken met en sturen op cijfers (productiviteit en efficiency)

 • Gastheerschap
 • Commerciële vaardigheden
 • Kwaliteit & klanttevredenheid
 • Functioneringsgesprekken
 • Beoordelingsgesprekken
 • Coachingsvaardigheden

VCT: Virtual Classroom Training

In combinatie met onze groepslessen maken wij gebruik van onlinebijeenkomsten, zogenaamde Virtual Classroom Trainingen (VCT’s). Deze VCT’s duren 1 uur tot maximaal 2 uur. Tijdens de VCT kan de deelnemer gewoon op zijn of haar werkplek blijven zitten en is er middels een onlineprogramma direct contact met de docent en de overige deelnemers.

Wat gebeurt er tijdens de training?

De docent behandelt de leerstof, beantwoordt vragen en bespreekt de door de deelnemers ingestuurde opdrachten. Daarnaast voeren de deelnemers individueel of in kleine groepjes opdrachten uit, uiteraard onder begeleiding van de docent.

De voordelen van VCT

Het grote voordeel van deze werkwijze is dat het aantal klassikale bijeenkomsten kan worden beperkt. Wat de kosten verbonden aan de opleiding sterk beïnvloedt, zowel direct als indirect. Immers, u bent uw medewerkers minder vaak een dag kwijt, en ook de reiskosten worden beperkt. Maar bovenal: de kwaliteit van de opleiding is door deze werkwijze gewaarborgd. Hierdoor wordt de vertaling van het geleerde naar de eigen praktijk versterkt.

Blended learning

Als CORBO Opleiding zijn wij samen met onze opdrachtgevers bezig met het daadwerkelijk doorvoeren van blended learning. In ons geval is dit een combinatie van klassikale groepslessen, e-learning, huiswerkopdrachten en online bijeenkomsten in de vorm van Virtual Classroom Trainingen.

Het aantal klassikale trainingsdagen wordt in vrijwel alle opleidingsprogramma’s die wij verzorgen geringer. De overige tijd voor de opleiding wordt ingevuld met e-learning, VCT’s en andere vormen van digitaal leren. Het leren op de werkplek wordt ondersteund door een buddy of een coach.

Het overdragen van de theorie gebeurt veelal digitaal en tijdens de klassikale trainingsdagen worden de vaardigheden ontwikkeld.

Wat zijn de voordelen van blended learning?

 • Minder klassikale trainingsdagen (minder reizen en meer beschikbaarheid voor werk);
 • Meer praktijkgericht leren;
 • Meer leren in de eigen tijd;
 • Meer betrokkenheid van de werkplek bij het leren;
 • Meer de focus op het ontwikkelen van de vaardigheden.

Betere aansluiting

De laatste vier voordelen van blended learning zorgen voor een betere aansluiting van het leren op de behoeften van de deelnemers aan de opleiding. Deelnemers blijven de trainingsdagen belangrijk vinden omdat voor hen dan de uitwisseling van ideeën en ervaringen met vakgenoten centraal staat, naast het ontwikkelen van de vaardigheden

CORBO Opleiding denkt en werkt graag mee aan het doorvoeren van blended learning in de praktijk van het verzorgen van opleidingen voor u.

Coaching

Medewerkers op verschillende niveaus in een organisatie kunnen zich verbeteren door persoonlijke ondersteuning. Ze verbeteren op die manier hun deskundigheid en ontwikkelen individueel en in groepsverband hun functioneren.

In verschillende trainingen gebruiken wij coaching als middel om de effectiviteit van de training te optimaliseren.

Coachingscontract

CORBO Opleiding heeft ervaren en gecertificeerde coaches in dienst die op het niveau van directie, management en uitvoering in staat zijn om u en uw mensen daadwerkelijk verder te helpen. Een coachingstraject wordt altijd uitgevoerd op basis van een coachingscontract die tussen de medewerker, de organisatie en de coach wordt afgesloten. Waarmee structuur in de coaching wordt aangebracht.

TMA Methode

Uiteraard wilt u als werkgever dat uw medewerkers zich ontwikkelen en zo een hogere performance kunnen nastreven. Denkt u dat uw medewerkers zich kunnen aanpassen aan veranderde interne en externe omstandigheden? Daar is immers ontwikkeling voor nodig.

CORBO Opleiding kan met behulp van de TMA-methode (Talent Motivatie Analyse) vele tools inzetten om uw medewerkers én uw organisatie te ontwikkelen. Verschillende medewerkers van CORBO zijn TMA gecertificeerde professional.

Met de TMA methode gaat u:

 • Mensen effectiever selecteren en inzetten op basis van ‘matching’ tussen werk en persoonlijke talenten.
 • Meer objectiviteit bereiken in gesprekken over persoonlijke ontwikkeling en mobiliteit.
 • Gerichter opleiden: de juiste competenties ontwikkelen die passen bij iemands talenten.
 • Effectiever aansturen van teams op basis van ieders talenten.
 • Inzicht verkrijgen in cognitieve capaciteiten en beroepsinteresse van mensen.
 • Monitoren of de organisatie de juiste talenten aan boord heeft om de organisatiedoelen te realiseren.
 • Effectief zoeken naar mensen met talent voor een functie/rol of project.

DISC

Het DISC instrument is een persoonlijkheidsanalyse. Het geeft mensen een diepgaand inzicht in hun eigen persoonlijkheidsstijl en die van anderen. De DISC beschrijvingen geven in begrijpelijke taal zicht op gedrag, aangeleerde gewoontes en communicatie.

ISC maakt op een hele makkelijke en praktische manier duidelijk:

 • Hoe we gemotiveerd worden.
 • Wat onze persoonlijke voorkeursgedragingen zijn en die van anderen.
 • Welk effect ons gedrag op anderen heeft.
 • Hoe we communiceren met anderen.
 • Hoe we graag behandelt wensen te worden.
 • Waar krijgen we energie van en wat kost ons energie.
 • Geen goed of fout, zonder oordeel.

DISC kan worden toepast bij:

 • Teamontwikkeling en teambuilding
 • Samenstellen van effectieve teams
 • Leiderschapsontwikkeling
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Verbeteren van communicatie
 • Coaching
 • Werving en selectie
 • Job coaching en loopbaanbegeleiding
 • Conflicthantering
 • Verkoop

Aftersales game: “Sturen op cijfers”

Wanneer u wilt leren hoe u aftersales cijfers kunt interpreteren en beïnvloeden weten wij de perfecte manier. Wij hebben namelijk een aftersales game ontwikkeld: “Sturen op cijfers”. Dit is een bordspel dat bestaat uit een combinatie van cases, cijfers en bonusvragen. Leren op een leuke manier dus!

Aftersales cijfers leren interpreteren en beïnvloeden met aftersales games

Wij hebben dit spel ontwikkeld door onze ruime ervaring met efficiëntie- en organisatieonderzoeken in werkplaatsen te combineren met onze trainingservaring.

Tijdens het spel beantwoordt u vragen over:

 • Efficiëntie in de werkplaats
 • Efficiëntie in de receptie
 • Beschikbaarheid
 • Productiviteit

Zo leert u wat de belangrijkste cijfers in de aftersales zijn en hoe u deze cijfers kunt interpreteren en beïnvloeden.

Meer rendement uit de aftersales

Na afloop van het spel ontvangt u de toolbox “Meer rendement uit de aftersales”. In deze toolbox vindt u de definities van de aftersales cijfers en tips om deze cijfers te verzamelen en te analyseren. Daarnaast staan er acties in om het rendement te verbeteren/beïnvloeden. Zo kunt u na het spel meteen zelf aan de slag!

Op wie is het spel gericht?

U speelt het spel onder leiding van een van onze trainers met directies, servicemanagers, werkplaatschefs en aftersales teams. Het spel duurt in totaal 2 uur en is te combineren met een training/workshop.

Meer weten?

Heeft u interesse in de aftersales game van CORBO Opleiding en wilt u meer informatie ontvangen? Of bent u benieuwd naar de kosten en wilt u daarom een offerte op maat aanvragen? Leidinggevende Rob Schmidt is bereikbaar voor vragen: bel naar 0184-447299 of stuur een e-mail naar r.schmidt@corbo.nl.

Neem ook contact met ons op als u meer wilt weten over de andere trainingen en opleidingen van CORBO Opleiding.

Nieuwsberichten

Trainingen 4
Artikel Automobiel Management
Trainingen 5
Beter leidinggeven met nieuwe opleiding chef werkplaats
Trainingen 6
Meer online met hetzelfde resultaat
Trainingen 7
DISC, een fysieke uitdaging die werkt
Scroll naar boven